czyszczenie bioreaktorów, poprzez wydobycie pozostałego osadu i zanieczyszczeń z dna zbiornika, późniejsze wymycie powierzchni wewnętrznych

czyszczenie zbiorników chemicznych ługów i kwasów bez wchodzenia do wnętrza, z późniejszym domywaniem powierzchni wewnętrznych

czyszczenie zbiorników magazynowych substancji ropopochodnych, cystern kolejowych

czyszczenie zbiorników osadczych gospodarki wodno ściekowej

czyszczenie zbiorników typu silos z produktów sypkich, metoda suchą

czyszczenie zbiorników metodami mokrymi

czyszczenie wagonów wszelkiego typu otwarte, zamknięte, cysterny

Galeria