CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW

Czyszczenie zbiorników

—–

Czyszczenie przemysłowych zbiorników przy użyciu ciężkiego sprzetu

Czyszczenie oraz utylizacja odpadu  z wnętrza zbiorników nie należy do prostych operacji natomiast jest niezmiernie ważna w prawidłowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zbierające się osady na ściankach a także dnie po pewnym czasie nie należą do brudów łatwo usuwalnych, w grę wtedy wchodzi czyszczenie hydrodynamiczne lub też zwane czyszczeniem metodą wysokociśnieniową. Regularne czyszczenie zbiorników pozwala zachować je w dobrym kondycji, a także poprawia efektywność kubaturową zbiornika.

Główne zastosowanie

Ładowarka próżniowa znajduje zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle

Czyszczenie zbiorników naftowych

Czyszczenie zbiorników po produktach naftowych

Zbiorniki opałowe

Czyszczenie oraz opróżnianie zbiorników po substancjach i produktach opałowych

Zbiorniki z mazutem

Czyszczenie oraz wywóz nieczystości związanych ze zbiorowaniem mazutu

Czyszczenie reaktorów, osadników

Czyszczenie i wywóz odpadu z osadników, piaskowników, bioreaktorów

Substancje ropopochodne

Oczyszczanie oraz wywóz odpadu związanym ze zbiornikami substancji ropopochodnych

Separatory

Czyszczenie zbiorników oraz separatorów tłuszczu, separatorów substancji ropopochodnych oraz separatorów deszczowych.

Odkurzanie obiektów przemysłowych

Zastosowanie czyszczenia zbiorników

Każde wykonywane przez nas zlecenie wymaga indywidualnego podejścia, doboru odpowiedniego sprzętu oraz załogi.

Wymóg ADR

Do przewozu towarów niebezpiecznych wymagana jest umowa ADR oznaczająca europejską konwencję dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego substancji niebezpiecznych. Omawiana umowa definiuje zestaw norm oraz substancje niebezpieczne obowiązuję firmy zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych. Nasza firma posiada umowę również z wyspecjalizowanym doradcą ADR panującym nad bezpieczeństwem przewożonych towarów, a także weryfikującym czy towaru w każdym przypadku są prawidłowo  zagospodarowane.

Galeria zdjęć