Ewelkan

Usługi środowiskowe

stanowi jeden z głównych elementów procedury związanej z gospodarowaniem odpadami. Polega na przemieszczaniu ich z miejsca gromadzenia do miejsca przetworzenia (utylizacji, składowania).

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

Posiadamy zatwierdzony program gospodarki odpadami, wytwarzanymi w wyniku prowadzenia działalności

Pobieranie próbek, badania i raporty

Ewelkan

Gwarancja jakości usług

5/5