ŁADOWARKA PRÓŻNIOWA

Odkurzanie przemysłowe

—–

Czyszczenie przemysłowe przy użyciu ładowarki próżniowej

       Czyszczenie oraz załadunek materiałów sypkich oraz cieczy wykonywany jest metodą podciśnieniową przy użyciu ładowarki próżniowej, co pozwala na wydobycie zbędnego materiału z miejsc trudno dostępnych takich jak kotły, kanały spalin, silosy, zbiorniki.
        Dzięki zastosowaniu ładowarki próżniowej operator nie jest zmuszony do ręcznego wydobycia osadów co podnosi bezpieczeństwo pracy podczas wykonywania nawet bardzo skomplikowanych prac o trudnym dostępie. Poprzez zastosowanie pomp o wysokiej wydajności prace przebiegają sprawnie oraz tempo jest nieporównywalne z metodami konwencjonalnymi.

 

Główne zastosowanie

Ładowarka próżniowa znajduje zastosowanie w szeroko pojętym przemyśle

Podciśnieniowy załadunek

Podciśnieniowy załadunek materiałów sypkich i mokrych urządzeniem o mocy ssącej 250 kW, o wydajności 9000 m3/h i próżni na poziomie 90%.

Rozładunek

Transport pneumatyczny do 60 m wysokości rozładunek do kontenerów, zbiorników oraz pojemników big bag, hydrauliczny, pneumatyczny oraz grawitacyjny rozładunek.

Zagospodarowanie

Przewóz odpadu oraz zagospodarowanie zgodnie z zasadami i założeniami ekologii.

Odkurzanie

Wysoka jakość ssania i filtracji pozwala na szybkie i efektywne pozbycie się materiału a następnie transport i zagospodarowanie odpadu.

Wydobycie

Wydobycie substancji oraz materiału z trudno dostępnych miejsc, często takich w których ze względów bezpieczeństwa nie mogą przebywać ludzie.

Przewóz towarów ADR

Towary niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne.

Odpady niebezpieczne

Wytwarzanie oraz przewóz towarów, odpadów, które  poprzez nieprawidłowe postępowanie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Odpady inne niż niebezpieczne

Wytwarzanie oraz transport odpadu stałego lub mokrego oznaczonego kodem odpadu jako bezpieczny.

Substancje ciekłe, szlamy

Wydobycie oraz przewóz towarów ciekłych, szlamów dzięki pojemnym zbiornikom zainstalowanych na autach efektywnie sprawdza się podczas pracy na wszelkiego rodzaju obiektach przemysłowych

Substancje stałe

Załadunek i przewóz substancji stałych odbywa się za pomocą ładowarki próżniowej. Wszelkie materiały takie jak pyły, zendry oraz inne osady powstałe w wyniku funkcjonowania produkcji lub usług.

Odkurzanie obiektów przemysłowych

Zastosowanie ładowarki próżniowej

Wymiana oraz serwis

A ponadto

Każde wykonywane przez nas zlecenie wymaga indywidualnego podejścia, doboru odpowiedniego sprzętu oraz załogi.

Wymóg ADR

Do przewozu towarów niebezpiecznych stosowana jest umowa ADR oznaczająca europejską konwencję dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego substancji niebezpiecznych. Omawiana umowa definiuje zestaw norm oraz substancji niebezpiecznych jakie obowiązują firmy zajmujące się przewozem towarów niebezpiecznych. Nasza firma posiada umowę z wyspecjalizowanym doradcą ADR panującym nad bezpieczeństwem przewożonych towarów, a także weryfikującym czy sposób przewożonych materiałów w każdym przypadku są prawidłowo  zagospodarowane.

Galeria zdjęć