CZYSZCZENIE SEPARATORÓW

Czyszczenie separatorów i osadników

—–

Czyszczenie separatorów ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu

Czyszczenie separatorów i osadników, które znajdują zastosowania między innymi na stacjach benzynowych, parkingach, warsztatach samochodowych czy też obiektach gastronomicznych jest ważnym etapem prawidłowości bezawaryjnego działania. Czyszczenie musi być opatrzone usługą utylizacji odpadu w sposób legalny – zgodny z obecnymi wymaganiami oraz rozporządzeniami m.in. o odbioru i transporcie odpadu. Czyszczenie separatorów dzieli się na separatory ropopochodne mające na celu oddzieleniu wód deszczowych od substancji ropopochodnych oraz separatory tłuszczu.

Główne zastosowanie

Zastosowanie separatorów ropopochodnych oraz separatorów tłuszczu

Stacja benzynowe

Myjnie samochodowe

Oczyszczalnie ścieków

Wpusty uliczne

Gastronomia

Czyszczenie separatorów
schemat działania

Zastosowanie czyszczenia separatorów

Galeria zdjęć