CZYSZCZENIE KANALIZACJI

Czyszczenie kanalizacji

—–

Oczyszczanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnych i deszczowych

Zatkanie kanalizacji często wiąże się z kosztownymi skutkami takimi jak lokalne podtopienia, czy zalania mieszkań, domów lub innych obiektów. Regularne czyszczenie kanalizacji pozwala pozbyć się zalegających zawiesin ograniczających przepustowość medium. Najpopularniejszą i niekiedy jedyną możliwą metodą czyszczenia kanalizacji sanitarnych jest zastosowanie metody hydrodynamicznej, inaczej wysokociśnieniowej, jednak niekiedy przed przystąpieniem do udrażniania należy użyć specjalistycznych urządzeń służących do monitorowania TV rur, w celu oceny ilości osadu, dokładnego miejsca zatkania oraz doboru odpowiedniego ciśnienia roboczego.

Główne zastosowanie

Czyszczenie kanalizacji znajduje zastosowanie nie tylko w przemyśle

Uniwersalne czyszczenie

Czyszczenie wszelkich średnic kanalizacji od DN50 do DN 2500mm, zastosowanie dużego wydatku wodnego do 500 l/min, niskociśnieniowego do 170 bar, pojazdami z recyklingiem wodnym odzysk około 90% wody

Czyszczenie niskociśnieniowe

Czyszczenie odwodnień liniowych, czyszczenie kanalizacji przydomowej, czyszczenie drenaży oczyszczalni przydomowych, odwaniających

Monitoring Kanalizacji

Wykonanie monitoringu kanalizacji w cyfrowej jakości obrazu i kolorze pojazdem wyposażonym w kamery stacjonarne i przenośne, program systemowy nagrywania i odtwarzania (DVD, CD, Wydruk, PDF) pomiar spadków kanalizacji oraz uszkodzeń – od DN 50 do DN 2 500

Sporządzanie map

Sporządzanie map systemu kanalizacyjnego - inwentaryzacja kanalizacji, z podaniem średnic rur, rodzaju materiału, spadków, lokalizacją studni kanalizacyjnych

Wykonanie ciśnieniowych prób szczelności kanalizacji, oraz rurociągów

Wykonanie prób szczelności ma na celu wskazanie prawidłowej ciągłości instalacji, zweryfikowaniu czy nie posiada ubytków i jest w pełni szczelna.

Elektromechaniczne czyszczenie kanalizacji (frezowanie)

Czyszczenie spiralami obrotowymi z głowicami frezującymi czyszczenie wewnêtrznych instalacji kanalizacyjnych oraz pionów kanalizacyjnych, usuwanie przerostów korzeni z kanałów

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej

Zastosowanie czyszczenia kanalizacji

Wymiana oraz serwis

Galeria zdjęć