CZYSZCZENIE BIOGAZOWNI

Czyszczenie biogazowni

—–

Czyszczenie przemysłowe zbiorników w biogazowniach

Odpowiednia eksploatacja zbiorników biogazowni, zbiorników fermentacyjnych to między innymi regularne oczyszczenie ich z zalegających osadów czy też piasku. Znajdujący się wewnątrz nierozkładalny osad (frakcja mineralna) powstała w wyniku różnicy gęstości poszczególnych surowców sprawia, że zmniejsza się przestrzeń roboczą zbiornika co skutkuje spadkiem wydajności, jednak głównym zagrożeniem zbierania się odpadu jest zapchanie pompy pobierającej i transportującej pulpę fermentacyjną co skutkuje poważną i kosztowną awarią i często długą niedostępnością usług związanych z naprawą.

Główne zastosowanie

Czyszczenie biogazowni realizujemy na terenie całego kraju a także na terytorium państw sąsiadujących

Czyszczenie fermentorów stacji biogazowni

Czyszczenie wnętrza oraz elementów zewnętrznych, konstrukcji oraz maszyn obsługujących

Czyszczenie sakiew fermentacyjnych

Wydobycie substancji oraz materiału z trudno dostępnych miejsc, często takich w których ze względów bezpieczeństwa nie mogą przebywać ludzie.

Czyszczenie zbiorników magazynowych

Czyszczenie zbiorników magazynowych mało i wielkogabarytowych przechowujących substacje fermentacyjne

Czyszczenie biogazowni

Zastosowanie

Prace konserwujące

Galeria zdjęć