Firma EWELKAN powstała w 2000 roku. Na początku swojego istnienia wykonywała usługi z zakresu asenizacji zbiorników bezodpływowych. Po dziewięciu latach działalności głównie dla osób prywatnych i gospodarstw domowych, firma EWELKAN rozpoczęła proces przebranżowienia, rozbudowy potencjału technicznego oraz ludzkiego, nastąpiła również zmiana nazwy. Przedsiębiorstwo to poszerzyło zakres swoich usług, jednocześnie rezygnując z opróżniania zbiorników bezodpływowych dla osób prywatnych. Od roku 2009 do chwili obecnej podstawowy profil jej działalności obejmuje zbieranie odpadów niebezpiecznych i inne niż niebezpieczne, czyszczenie i monitoring TV instalacji technologicznych, odkurzanie obiektów przemysłowych, czyszczenie wodą pod wysokim ciśnieniem zabrudzeń stałych. Wraz ze zmianą zakresu usług głównymi kontrahentami firmy zostały zakłady takie, jak: rafinerie, elektrownie, huty, cukrownie, kopalnie, koksownie i inne zakłady przemysłowe. EWELKAN swoje usługi wykonuje kompleksowo od czyszczenia przez odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami ochrony środowiska.

Firma zarządzana jest przez doświadczoną i kompetentną kadrę kierowniczą. Wykwalifikowani i przeszkoleni pracownicy realizują usługi terminowo i z należytą starannością. Przy wykonywaniu usług stosowany jest najwyższej jakości sprzęt ochronny w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Pracownicy firmy EWELKAN posiadają uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń i sieci grupy 2 na stanowiskach eksploatacji i dozoru oraz są przeszkoleni z zakresu pracy w strefie zagrożonej wybuchem.

Galeria