Podciśnieniowy załadunek urządzeniem o mocy ssącej 250 kW, o wydajności 9000 m3/h i próżni na poziomie 90%

 • materaiłów pylistych i sypkich, szlamów, ciekłych

Odkurzanie obieków przemysłowych z zanieczyszczeń stałych i pylistych

 • z żużli i popiołów z jednostek kotłowych
 • zendry i zgorzeliny w hutnictwie
 • wapna, cementu w zakładach produkcyjnych materiałów budowlanych
 • usuwania zużytych katalizatorów,węgla aktywnego z instalacji przemysłowych

Wymiana oraz Serwis: bioreaktorów, filtrów węglowych, żwirowych

 • katalizatorów
 • absorberów
 • bioreaktorów
 • filtrów węglowych; żwirowych

Rozładunek poprzez

 • transport pneumatyczny do 60 m wysokości
 • rozładunek do kontenerów, big bag
 • wysypanie, spuszczenie grawitacyjne

Usługi wydobycia szlamów i ciężkich osadów w gospodarce wodnościekowej z głębokości powyżej 20m, z

 • przepompowni, osadników bez potrzeby rozcieńczania osadu
 • chłodni kominowych oraz wentylatorowych
 • czerpni wód obiegowych, studni osadczych

Galeria