transport odpadów ADR

transport odpadów płynnych, stałych oraz sypkich

wywóz do neutralizacji wszelkich odpadów wytworzonych podczas usług czyszczeniowych

  • Posiadamy zezwolenie na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie transportu odpadów
  • Posiadamy zatwierdzony program gospodarki odpadami, wytwarzanymi w wyniku prowadzenia działalności
  • Pobieranie próbek, badania i raporty

Decyzje – pliki do pobrania