Usługa polega na:

  • Całkowitym opróżnieniu separatora, osadnika i studni przyłączeniowej
  • wymyciu separatora oraz wszystkich urządzeń się w nim znajdujących, takich jak zawory pływakowe, lamele, maty filtracyjne
  • kontroli stanu technicznego i konserwacji elementów składowych urządzenia
  • wyczyszczeniu króćców dolotowych i wylotowych
  • przygotowaniu paszportu, ewentualnie wpisie do paszportu urządzenia dokonanych czynności
  • transporcie do utylizacji odpadów wydobytych podczas usługi czyszczenia i konserwacji urządzenia
  • wystawienie niezbędnej dokumentacji, z wytworzenia odpadów

Galeria