Odkurzanie obiektów przemysłowych z zanieczyszczeń stałych i pylistych

 • hal, oraz konstrukcji, galeri komunikacyjnych
 • suwnic oraz ich podtorzy, dźwigów
 • urządzeń prezemysłowych w czasie postojów remontowych, w tym
 • przenośników, silników, elektrofiltrów, cyklonów, silosów materiałów pylistych, jednostek kotłowych
 • przestrzeni wewnętrznych tj. komór paleniskowych, kanałów powietrznych, obiektów odpopielania, oraz odpylania
 • wydobycie czynnika z trudno dostępnych obiektów po piaskowaniu

Czyszczenia hydrodynamiczne ciśnieniami od 500 do 3000 bar, w tym

 • rurociągów produktowych, z trudno usuwalnych osadów
 • wymienników ciepła; chłodników, wyparek
 • reaktorów, skruberów, zbiorników technologicznych przy użyciu specjalistycznych głowic czyszczących
 • czyszczeniu powierzchni betonowych, oraz ich usuwaniu bez naruszania zbrojenia
 • hydrodynamiczne skuwanie betonu
 • czyszczeniu konstrukcji stalowych oraz żelbetowych tam gdzie brak jest możliwości zastosowania piaskowania ze względu na zapylenie

Czyszczenie zbiorników magazynowych oraz technologicznych, kolumn destylacyjnych, cystern

 • mycie niskociśnieniowe do 200 bar, wraz z neutralizacją chemiczną zawartości
 • mycie wysokociśnieniowe od 500 do 3000 bar, wraz z usuwaniem powłoki antykorozyjnej
 • ręczne, punktowe
 • przy użyciu głowic czyszczących – powierzchniowe
 • wydobycie i odpompowanie we skazane miejsce pełnowartościowego produktu, przed czyszczeniem
 • czyszczenie hydrodynamiczne przed malowaniem alternatywne do piaskowania
 • wycinanie uszkodzonych laminatów – w zbiornikach w których występuje atmosfera wybuchowa

Czyszczenie obiektów oczyszczalni ścieków

 • głębokich przepompowni
 • osadników dorra
 • komór fermentacyjnych otwartych oraz zamkniętych
 • piaskowników
 • zbiorników magazynowych pix, pax, zbiorników korekty pH
 • usuwanie struwitu z rurociągów osadowych, wymienników, kanałów odpływowych
 • czyszczenia kanalizacji o średnicach do 2500 mm, w tym kanałów jajowych
 • zbiorników retencyjnych; osadnikowych, bez względu na odległość i dojazd do obiektu
 • monitoring kanalizacji

Czyszczenie zbiorników substancji ropopochodnych oraz chemicznych

 • Czyszczenie zbiorników magazynowych po kwasach, zasadach, produktach ropopochodnych
 • czyszczenie cystern kolejowych z wydaniem certyfikatów „gaz free” , oraz stanu ich czystości
 • pasywacja chemiczna kwasów i ługów
 • utylizacja powstałych podczas prac odpadów

Usługi w aparatach tlenowych, alpinistyczne

Galeria