Czyszczenie wszelkich średnic kanalizacji od DN50 do DN 2500mm

 • zastosowaniem dużego wydatku wodnego do 500 l/min, niskociśnieniowego do 170 bar, pojazdami z recyklingiem wodnym odzysk około 90% wody
 • czyszczenie kanalizacji wraz z wycinaniem korzeni poprzez frezowanie
 • wycinanie betonu przy użyciu technik wysokociśnieniowych do 750 bar

Czyszczenie niskociśnieniowe

 • czyszczenie odwodnień liniowych
 • czyszczenie kanalizacji przydomowej
 • czyszczenie drenaży oczyszczalni przydomowych, odwaniających

Monitoring Kanalizacji

 • wykonanie monitoringu kanalizacji w cyfrowej jakoœci obrazu i kolorze
 • pojazdy wyposażone w kamery stacjonarne i przenośne
 • program systemowy nagrywania i odtwarzania (DVD, CD, Wydruk, PDF)
 • pomiar spadków kanalizacji oraz uszkodzeń – od DN 50 do DN 2  500

Sporządzanie map systemu kanalizacyjnego- inwentaryzacja kanalizacji, z podaniem średnic rur, rodzaju materiału, spadków, lokalizacją studni kanalizacyjnych

Wykonanie ciśnieniowych prób szczelności kanalizacji, oraz rurociągów

Elektromechaniczne czyszczenie kanalizacji (frezowanie )

 • czyszczenie spiralami obrotowymi z głowicami frezującymi
 • czyszczenie wewnêtrznych instalacji kanalizacyjnych oraz pionów kanalizacyjnych
 • usuwanie przerostów korzeni z kanałów

Galeria